Nabízíme tyto služby:

Poskytování software a hardware
Softwarové konfigurace, rekonfigurace a údržba
Správa IT
Zálohování a obnova dat
Správa počítačových sítí
Budování WAN / LAN / ProfiNet / WiFi sítí
Školení v oblasti IT

We offer these services:

Software and hardware delivery
Software configuration, reconfiguration and maintanance
IT administration
Data backup, data recovery
Computer network’s administration
Building of WAN / LAN / ProfiNet / WiFi networks
Training in IT field